Tempomat

Tempomaty univerzálneTEMPOMAT AP900Ci

je určený pre vozidlá s elektronicky ovládaným plynovým pedálom (s manuálnou alebo automatickou prevodovkou) a je vhodný pre množstvo áut nielen so zbernicou CAN BUS. Tento model umožňuje:

  • kalibrovať plynový pedál
  • obmedzovať prekročenie nastavenej rýchlosti (8.rýchlostí na výber)
  • adaptívne obmedzovať prekročenie rýchlosti. (nastavením počas jazdy pri aktuálnej rýchlosti).
  • dočasne vyradiť obmedzovanie rýchlosti
  • upozorniť na prekročenú rýchlosť
  • zvukovo upozorniť na chybné stavy (napr.spomalenie, výpadok signálu a pod.)

Cena AP 900C + CM35 + T-Kabelaž od 759 € s DPH a montážou.

 

 

 

TEMPOMAT AP500

je určený pre vozidlá bez elektronického plynového pedálu s manuálnou alebo automatickou prevodovkou.

Princíp činnosti tempomatu AP500 predstavuje riadenie škrtiacej klapky plynu priamo servom tempomatu na základe údajov o rýchlosti vozidla alebo otáčok motora. Škrtiaca klapka sa riadi lankom v ochrannom obale (bowden) na základe pokynov obsluhy a riadiaceho modulu tempomatu.

Riadiaci modul tempomatu spracováva signál od:

brzdového spínača – pre vyradenie tempomatu
spojkového spínača – pre dočasné vyradenie tempomatu
snímač rýchlosti vozidla
snímač otáčok motora
modul ovládania – pre ovládanie funkcie tempomatu - potrebné dokúpiť

Riadiaci modul vyhodnocuje tieto signály a na základe požiadaviek obsluhy pridáva alebo uberá plyn pomocou otvárania/zatvárania škrtiacej klapky plynu. Klapka plynu sa ovláda lankom (ak to konštrukcia klapky dovoľuje) priamo, alebo za pomoci dodávaného mechanického prevodu v tvare V a prichytenia oboch laniek , originálneho aj lanka tempomatu. V prípade ak priame riadenie klapky plynu nie je možné, lanko serva sa môže prichytiť priamo na páku plynového pedálu.

Tempomat je možné vyradiť z činnosti jednoduchým jemným zošliapnutím brzdy, prípadne pomocou príkazu ovládacieho modulu. Čiastočné vyradenie tempomatu, počas záberu, nastane pri zošliapnutí spojky – v prípade ak je namontovaný spojkový spínač.

Veľmi dôležitou časťou tempomatu je vyhodnocovanie rýchlosti vozidla. Pre ideálnu funkciu tempomatu je potrebné zapojiť snímanie rýchlosti vozidla a otáčok motora. V prípade zapojenia len snímania rýchlosti vozidla je potrebné zapojiť aj tzv. ochranu proti pretočeniu motora, ktorá zabezpečí vyrovnané otáčky aj pri zmene stupňa prevodovky.

Vyradené s výroby 


CM 35

Pre pohodlné ovládanie a nastavenie rýchlosti tempomatu slúži táto ovládacia páka. Páčka má aj 2 pamäťové miesta pre rôzne rýchlosti.
Páka je určená pre montáž na plastový kryt hriadele volantu. Pre nastavenie polohy a uhla páky slúžia plastové redukcie. Tie umožňujú namontovať páku tak aby prirodzene kopírovala tvar a uhol krytu volantu. Do krytu volantu je potrebné navŕtať otvor s priemerom 10 mm. Cez tento otvor sa potom vedú vodiče páky ako aj samotný upevňovací závit páky.
Súčasťou balenia je konektor s farebným označením, ktorý slúži pre prepojenie s riadiacim modulom tempomatu AP500, AP80x, alebo AP900. Tento konektor sa zostaví (vložia sa piny), až po namontovaní ovládacej páky. Modul má dve tlačidlá, s funkciou zapamätania rýchlosti. Pohyb páky je možný v štyroch smeroch, každý smer zodpovedá jednotlivým funkciám ako:

zapnutie/vypnutie tempomatu
zvýšenie rýchlosti
níženie rýchlosti
dočasné vyradenie tempomatu

Funkcie páky teda umožňujú meniť nastavenú rýchlosť s krokom 2,5 km/hod alebo 1km/hod.

UA-22225986-24